V Angliji in deželah, ki ležijo ob atlantski obali so razmere za rast trave ugodne. Temperaturne razlike so majhne, zime niso hude in kar je najpomembneje, v zraku je veliko vlage in dež je pogost. Takšno okolje zelo ustreza travam, saj oblikujejo kompaktno rušo, ki enakomerno raste.

Podnebje pri nas je precej drugačno; padavine niso enakomerno razporejene skozi sezono, menjavajo se  obdobja suše in dežja. Poleg velike zapleveljenosti in neustreznih tal je pomanjkanje vlage glavni vzrok slabše kvalitete okrasnih trat.
Če želimo imeti res lepo trato, jo je potrebno zalivati ali namakati. Na manjših površinah ni posebnih težav, saj lahko zalijemo travo in gredice kar s cevjo in razpršilcem. Tudi preprost namakalni sistem je poceni in relativno učinkovit. Če pa želite imeti lep vrt tudi ob poletnih sušah, je potrebno urediti namakalni sistem, ki bo zalival travo po potrebi, v določenih urah.

Zalivati moramo temeljito, tako da se tla namočijo v globino vsaj 6-8 cm. Če zlasti poleti travo ob večerih le rahlo popršimo, se lahko zgodi, da se prično intenzivneje razvijati korenine tik  pod površjem tal. Celotna trata postane tako še bolj občutljiva, saj rastline ne morejo črpati vode iz globljih predelov tal.

Ob hudi suši moramo travo zaliti. Pri tem moramo biti temeljiti, tako da so tla mokra v vsem območju korenin. Ne zadostuje le delno zalivanje, da se namoči le tanka plast. Ponavadi pa je ob suši tudi večje pomanjkanje vode, zato se zgodi, da trave ne moremo več zaliti, razen če imamo svoj vodnjak. Trava, ki je bila prej dovolj zalita, bo tudi obdobja suše prestala bolje, kakor trava, ki je prej nismo zalivali.