, ,

Odstranjevanje plevelov

Pri vzdrževanju trate se držimo stare resnice: če raste trava na boljših tleh in v boljših pogojih, raste bujneje, manj prostora je za plevele. Če je trata zelo zapleveljena, moramo najprej izboljšati razmere za njeno rast. Pleveli se mimogrede naselijo v trati, zato nima smisla odstranjevati vsakega posebej. Laže je vzdrževati trato v nekakšnem ravnovesju, kjer prevladuje trava, plevela pa je manj. Vzgojiti trato, ki je popolnoma brez plevelov, je zelo težko, njeno vzdrževanje pa je zahtevno.

Plevele v travi v grobem razdelimo v dve skupini: širokolistne plevele in plevelne trave. Širokolistne plevele brez problemov zatremo z ustreznimi herbicidi, težje pa je s plevelnimi travami, saj bi herbicidi skupaj z njimi uničili tudi travo. Pri nas so se v zadnjih letih zaradi bolj sušnega podnebja začele pojavljati plevelne trave (pirnice) v velikih količinah, ki zlasti avgusta ponekod popolnoma spodrinejo kulturne okrasne trate. Plevelne trave se pojavljajo predvsem v slabo prehranjenih, redkih tratah, na zbitih tleh in na sončnih legah. Pojav plevelnih trat lahko omejimo s pravilnim vzdrževanjem trate, ki vključuje zračenje, gnojenje in redno namakanje. Pazimo tudi, da v trati ni golih mest, ker na teh delih plevelne trate še uspešnjeje kalijo in se razraščajo.
Plevele moramo odstranjevati pravočasno, preden se razbohotijo in naredijo seme. Ročno odstranjevanje plevelov je pogosto neuspešno, saj se številni pleveli razmnožujejo s podzemnimi koreninicami. Pletje in izrezovanje takšnih plevelov torej še pospeši njihovo razmnoževanje, saj nam namesto ene zraste še več rastlin. Pač pa je najbolje ročno odstraniti enoletne plevelne trave, takoj ko se pojavijo. Ker jih ne moremo odstraniti s herbicidi, moramo poleti trato opazovati in opleti takoj, ko vidimo prve rastline, sicer bi se močno razrasle in uničile travo na večjih površinah. Trata je po večjem razraščanju plevelnih trav in čiščenju zelo slabega videza, večja prazna mesta pa moramo dosejati. Če prve rastline odstranimo sproti, se poleg večjega dela izognemu tudi poškodbam in slabemu videzu trate.

Priporočljivo je enkrat do dvakrat letno poškropiti travo, oziroma zaliti tla z ustreznim herbicidom, ki uniči širokolistne plevele. Pri tem se raje obrnimo na strokovnjaka saj se moramo popolnoma držati navodil, ker lahko z nepravilnim tretiranjem poškodujemo trato uničimo. Upoštevati moramo tudi vremenske razmere in vlažnost tal. Nove trate ne škropimo s herbicidi, saj so rastline občutljive.